Sumqayıt Texnologiyalar Parkı - STP

ƏLAQƏLƏNDİRİCİ (BİRLƏŞDİRİCİ) NAQİLLƏR VƏ ŞNURLAR

H03VV-F / H05VV-F

Mexaniki təsirin az olduğu quru və qapalı yerlərdə, elektrik maşınlarının, məişət cihazlarının və buna oxşar digər analoji avadanlıqların (məs., paltaryuyan maşın, soyuducu, bağçılıq və bostançılıqda istifadə edilən alətlər və cihazlar və s.) nominal gərginliyi ən çoxu 300/300 və 300/500 V olan elektrik şəbəkəsinə birləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulur.

 

 

H03VVH2-U / H03VVH2-K

H03VVH2-U, H03VVH2-K markalı naqillər işçi gərginliyi 250 V - a qədər olan, dəyişən cərəyanla işləyən məişət avadanlıqlarında, işıqlandırma şəbəkələrində, eləcə də, taxta konstruksiyalarda istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur.